Doświadczenie i język

Największe szanse na szybkie zatrudnienie u nas mają osoby z kilkuletnim doświadczeniem zawodowym. Twoje kwalifikacje i staż w zawodzie mają kluczowy wpływ na wynagrodzenie. Mówiąc prościej – im lepiej znasz się na swoim fachu, tym więcej u nas zarobisz.

Mile widziana jest także znajomość francuskiego. Jeśli posługujesz się francuskim przynajmniej na podstawowym poziomie będzie to Twój dodatkowy atut w trakcie rekrutacji do pracy we Francji z ATERIMA WORK.

Chcesz podszkolić swój francuski? Sprawdź nasze porady na temat skutecznych metod nauki, które opisaliśmy w tym artykule oraz listę aplikacji mobilnych z kursem francuskiego, którą znajdziesz tutaj.

Podleganie ubezpieczeniu społecznemu

Od kandydatów wymagamy także podlegania ubezpieczeniu społecznemu w Polsce. To warunek wynikający z prawa unijnego. Na jego podstawie Zakład Ubezpieczeń Społecznych wymaga, aby każdy kto wyjeżdża za granicę jako pracownik polskiej firmy, był objęty systemem ubezpieczeń w Polsce przez nie mniej niż 30 dni bezpośrednio przed wyjazdem.

Bez spełnienia tego warunku nie ma możliwości otrzymania druku A1, który potwierdza legalność zatrudnienia pracowników. Dlatego też pytanie o podleganie usłyszysz już we wstępnych etapach rekrutacji do pracy z nami.

Co to oznacza w praktyce? Przez miesiąc przed wyjazdem z ATERIMA WORK do Francji musisz podlegać ubezpieczeniu zdrowotnemu w Polsce. Nie musisz być przez ten czas zatrudniony w naszej firmie, miejsce nie ma znaczenia.

Warunek ten spełniają:

  • osoby zatrudnione na umowę o pracę lub umowę zlecenia,
  • emeryci i renciści,
  • rolnicy bądź członkowie rodziny ubezpieczeni w KRUS,
  • osoby w trakcie oraz bezpośrednio po urlopie płatnym, zwolnieniu lekarskim, pobieraniu świadczenia rehabilitacyjnego, zasiłku opiekuńczym.

Jeśli nie jesteś zatrudniony, zasadę podlegania możesz spełnić na dwa sposoby:

  • rejestrując się w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoba bezrobotna;
  • zgłaszając się do ubezpieczenia przy członku rodziny np. współmałżonku, dzieciach, rodzicach lub dziadkach.

Pamiętaj, że niespełnienie warunku podlegania to także brak opłacanego ubezpieczenia w Polsce, które przydaje się nie tylko przy okazji pracy za granicą. Jego brak jest równoznaczny z wyłączeniem z polskiego systemu ubezpieczeń i z możliwości skorzystania z bezpłatnej opieki medycznej.

Badania lekarskie

Kolejnym warunkiem wyjazdu do pracy we Francji z ATERIMA WORK jest posiadanie aktualnych badań lekarskich na podstawie naszego skierowania. Wymóg wynika z polskiego kodeksu pracy. Według jego zapisów każdy zatrudniony przed rozpoczęciem pracy musi przejść badania lekarskie w celu potwierdzenia, że nie ma przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku. Dlatego jeszcze przed rozpoczęciem pracy w Agencji Zatrudnienia ATERIMA WORK konieczne jest uzyskanie orzeczenia od lekarza medycyny pracy.

Nie musisz się martwić o formalności – pomożemy Ci je załatwić. Wystawimy skierowanie na badania, a w razie konieczności wskażemy także lekarza, u którego możesz je wykonać. ATERIMA WORK pokrywa koszty takiego badania na podstawie okazanej faktury.


Znasz już ogólne warunki wyjazdu z nami do Francji. Sprawdź teraz nasze aktualne oferty pracy. W opisie każdej z nich znajdziesz szczegółowe informacje, czego wymagamy od kandydatów na poszczególne stanowiska.